Glada Hampan

Varför hampa?

Innan vi börjar så vill vi reda ut alla eventuella frågetecken: hampa är cannabis. Cannabis Sativa L är det latinska namnet på växten som botanikern Carl von Linné så fint döpte den till 1753 och som han även odlade på sin fönsterbräda (1). Benämningen hampa används när det kommer till den sort av cannabis som bland annat odlas för dess fibrer och fröer, som i sin tur används till att framställa bland annat mat, kläder, biobränsle och hudvårdsprodukter. Hampa innehåller till skillnad från andra sorter av cannabis väldigt låga halter av det rusframkallande ämnet THC (tetrahydrocannabinol). Enligt gällande svensk lag får hampa maximalt innehålla 0,2 % THC (2).

Hampa är en av de äldsta grödor som människan har odlat. De äldsta fynden av hampa är avtryck från fibrer som hittats i keramik i Taiwan och berärknas vara ca. 10 000 år gamla. I skrift nämns hampa för första gången år 2 737 f. Kr. av den kinesiska kejsaren Shen Nung (känd som fadern till kinesisk medicin) som antecknande hampans positiva egenskaper. (3) Hampafrön har hittats i vikingaskepp från 800-talet (4) och i Sverige var det tidigare vanligt att anteckna antalet hampafrön i avlidnas bouppteckningar vilket visar på hur pass dyrbara och värdefulla hampafrön var. (5)

Hampaskörd i Kentucky,  Popular Science , 1898

Hampaskörd i Kentucky, Popular Science, 1898

Själva hampaplantan är väldigt tålig och hållbar, den kan växa upp till 3-4 m på ungefär tre månader och trivs i de flesta klimat, om den har riktigt gynnsamma förhållanden kan den bli ända upp till 6 m (8cm/dygn).(6) Det är en väldigt näringsrik planta som innehåller mer än 400 ämnen, varav ca. 100 stycken så kallade cannabinioder. (7) Hela växten går att använda; rötterna innehåller näringsämnen och kan användas som organisk kompost medan stjälken består av fibrer som bl.a. kan användas till kläder, skor, papper och olika former av byggmaterial. Blommor och löv kan i sin tur användas till t.ex. hudvård, teér och medicin.
Till sist har vi hampafrön som innehåller alla de 23 naturligt förekommande fettsyrorna, inklusive de 8 essentiella som är livsnödvändiga för oss då vår kropp inte kan tillverka dem själv. Hampafrön kan kallpressas till hampafröolja som har ett 3:1 förhållande av fettsyrorna Omega 6 och Omega 3, vilket är den rätta kombinationen för människans celluppbyggnad. Utöver detta är hampafrön rika på protein, vitaminer, magnesium, zink och järn. Förutom att ätas som de är eller kallpressas till olja går det att använda hampafröoljan till bl.a. hudvård och olika former av industriprodukter. (8) Visste ni att hampafrön innehåller dubbelt så mycket protein per 100 gram än vad kyckling gör? (kyckling 23 g, hampafrön 50 g) (9)

Det finns ingen växt som förekommit och fortfarande förekommer så mycket i lagtexter som cannabis. Beslutsfattare har under tidens gång på ett eller annat sätt kontrollerat växten, dels genom att ursprungligen uppmuntra odling men på senare tid istället förbjuda den. Från medeltiden till mitten av 1900-talet uppmuntrades människor att odla plantan, i länder som t.ex. USA kunde bönder undgå militärtjänstgöring om de odlade hampa medan bönder i Sverige på 1300-talet kunde betala sin skatt genom att avstå en del av sin hampaskörd till kyrkan. (10)

Hampa är verkligen en av världens mest användbara plantor och potentialen är nästintill oändlig. Förutom de material och produkter hampan idag skulle kunna ersätta är de miljömässiga fördelarna väldigt stora. Hampan kan exempelvis odlas utan några bekämpningsmedel eller kemikalier samtidigt som den hjälper till att återställa jordens bördighet och minskar koldioxiden i atmosfären.

Hampa är en koldioxidnegativ planta då ett ton odlad hampa absorberar 1,63 ton koldioxid (11). Det är nästan lika mycket som en personbil gör av med på ett år! (123 g/km x 1 211 mil) (12) (13)

Fram tills 1820 tillverkades 80% av all textil och papper av hampa. (14). En studie som genomfördes 2005 av SEI (Stockholm Environment Institute) kom fram till att det krävs runt 10 000 liter vatten för att producera 1 kg bomull medan det krävs 300-500 liter vatten för att producera 1 kg hampafibrer. (15) Visst är det skrämmande åt vilket håll utvecklingen har gått?

En till stor fördel med hampan är att dess rötter har en förmåga sanera föroerenad jord då rötterna har en förmåga att ta upp tungmetaller. Detta har bland annat gjorts i Polen där nedlagda gruvor orsakat föroreningar i omgivningens jordbruksmark. Efter att ha odlat hampa på de förorenade platserna går det nu än en gång att odla andra grödor vilket tidigare inte varit möjligt. (16)

Många av dagens produkter skulle kunna produceras av hampa, för att nämna några få:

- Använda hampa som drivmedel
- Producera plast av hampa istället för av råolja
- Producera kläder av hampa istället för av bomull
- Producera papper av hampa istället för träd
- Bygga hus av hampakalk

Bilden är tagen från Hampaförbundet.se

Bilden är tagen från Hampaförbundet.se

I Sverige och i många andra länder blev hampa tyvärr olagligt att odla 1972, den officiella förklaringen till detta var att alla sorter av cannabis, oavsett om de innehöll THC eller inte, skulle klassas som narkotika. Förbudet upphörde som tur är 2005 och i skrivande stund är 63 hampasorter (jordbruksverket) godkända att odla. Allt handlar helt enkelt om kunskap och sunt förnuft, att förstå att hampa inte är en farlig dödsdrog som staten länge och fortfarande försöker framställa hampan som. 

Som ni kanske märker skulle vi kunna prata om hampa i näst intill all oändlighet men någonstans måste vi sätta ett stopp och vi väljer att göra det här. Vi är ständigt på jakt efter nya hampaprodukter och älskar att tanka på vår kunskap om hampa så om du har något tips på någon produkt eller någon vi borde kontakta, eller om du har någon som helst fråga, tveka inte att höra av dig till oss på info@gladahampan.se. Följ gärna Glada Hampan på Instagram för att hålla dig uppdaterad på nyheter om allt som rör hampa och vårt arbete med att ge hampan all den uppmärksamhet den förtjänar.


Källförteckning

1) Rowan Robinson, The Great Book of Hemp (1995)
2) EU-förordningen 1307/2013 - 347/633 (6)
3) K C Chang, The Archaeology of Ancient China (1968)
4) Rowan Robinson, The Great Book of Hemp (1995)
5) Git Skoglund, Hampa: det vita guldet : textilväxten cannabis sativa (2016)
6) Git Skoglund, Hampa: det vita guldet : textilväxten cannabis sativa (2016)
7) Adverse health effects of marijuana use. Volkow ND, Compton WM, Weiss SR och N Engl J)
8) Git Skoglund, Hampa: det vita guldet : textilväxten cannabis sativa (2016)
9) Livsmedelsverket
10) Git Skoglund, Hampa: det vita guldet : textilväxten cannabis sativa (2016)
11) http://nationalhempassociation.org/cannabis-and-climate-change-how-industrial-hemp-can-reduce-our-carbon-footprint/
12) https://www.trafa.se/globalassets/statistik/vagtrafik/korstrackor/2018/korstrackor_2017_blad.pdf?
13) https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/minskade-utslapp-fran-vagtrafiken-under-2016/
14) Nandita Chakraborty Banerjji - The Mysterious Dreams (2010)
15) https://mediamanager.sei.org/documents/Publications/SEI-Report-EcologicalFootprintAndWaterAnalysisOfCottonHempAndPolyester-2005.pdf
16) Git Skoglund, Hampa: det vita guldet : textilväxten cannabis sativa (2016)